Tarieven

 

Vergoeding

De diëtist wordt in 2021 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, deze vergoeding betreft 3 behandeluren. In sommige aanvullende pakketten wordt nog een extra deel vergoed; in uw polis kunt u lezen of dit voor u geldt. De tijd die wordt gerekend voor een consult is inclusief administratietijd en het schrijven van uw persoonlijke adviezen.

De vergoeding door uw zorgverzekering geldt als u een medische reden heeft om dieetadvisering aan te vragen. Voorbeelden hiervan zijn overgewicht, ondergewicht, diabetes, een hoge bloeddruk, darmklachten, een hoog cholesterol. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een advies? Neem dan gerust contact met me op.

 

Verwijzing door de (huis)arts

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat bij de meeste zorgverzekeringen geen verwijzing meer nodig heeft om uw consulten vergoed te krijgen. In sommige gevallen is het echter wel noodzakelijk om een verwijsbrief te hebben, om de consulten vergoed te kunnen krijgen. We verzoeken u deze mee te nemen naar het eerste consult. Twijfelt u of een verwijsbrief nodig is? Neemt u dan gerust contact met me op, of vraag het na bij uw zorgverzekering. 

 

Bij geen vergoeding van de zorgverzekering

Als uw zorgverzekeraar de kosten van dieetadvisering niet vergoed, bijvoorbeeld omdat er geen medische reden is, dan hanteer ik de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse zorgverzekeraars. Dit is bijvoorbeeld het geval als een indicatie voor voedingsvoorlichting ontbreekt, of als uw vergoeding op is. Mocht ik er tijdens het consult achterkomen dat u toch de mogelijkheid heeft tot vergoeding, dan zal ik u hierop attenderen.

Het  behandeltarief voor 2020 is €16,- per kwartier, dit betekent voor u:

 

Eerste consult       €64-96,-*

Vervolgconsult      €32,-

Kort consult           €20,-

 

*Consulttijd is 45-60 minuten, dit tarief is inclusief de administratiekosten van de consulten.