Tarieven

 

Vergoeding

De diëtist wordt in 2018 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, deze vergoeding betreft 3 behandeluren. In sommige aanvullende paketten wordt nog een extra deel vergoed; in uw polis kunt u lezen of dit voor u geldt. De tijd die wordt gerekend voor een consult is inclusief administratietijd en het schrijven van uw persoonlijke adviezen.

 

Verwijzing door de (huis)arts

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat bij de meeste zorgverzekeringen geen verwijzing meer nodig heeft om uw consulten vergoed te krijgen. Sommige verzekeringsmaatschappijen ondersteunen deze wet echter nog niet, waardoor een verwijzing noodzakelijk blijft. Zorgverzekeringen die de directe toegankelijkheid niet ondersteunen zijn CZ, Delta Lloyd, Ohra, IZZ, De Friesland en VvAA. Voor deze verzekeraars heeft u daarom een verwijsbrief nodig om de consulten vergoed te krijgen, ik verzoek u deze mee te nemen bij uw eerste consult.

 

Bij geen vergoeding van de zorgverzekering

Als uw zorgverzekeraar de kosten van dieetadvisering niet vergoed, dan hanteer ik de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse zorgverzekeraars. Dit is bijvoorbeeld het geval als een indicatie voor voedingsvoorlichting ontbreekt, of als uw vergoeding op is. Mocht ik er tijdens het consult achterkomen dat u toch de mogelijkheid heeft tot vergoeding, dan zal ik u hierop attenderen.

Het  behandeltarief voor 2018 is gesteld op ongeveer €15,- per kwartier, dit betekent voor u:

 

Eerste consult       €60-90,-*

Vervolgconsult      €30,-

Kort consult           €15,-

 

*Consulttijd is 45-60 minuten, dit tarief is inclusief de administratiekosten van de consulten.