Werkwijze

 

Eerste consult

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw voedingspatroon en leefstijl. We zullen uitgebreid bespreken wat we voor u kunnen betekenen en wat uw persoonlijke wensen zijn. Na het eerste consult krijgt u een bruikbaar voedingsadvies op maat, dat u direct kunt gaan inpassen in uw dagelijks leven. Het eerste consult zal ongeveer 60 minuten duren.

Vervolgconsulten

De volgende afspraken zijn bedoeld voor de verdieping van het advies. We bekijken de resultaten na het eerste advies en bespreken uw ervaringen. Daarnaast bespreken we eventuele moeilijke momenten of problemen die u heeft ondervonden bij de uitvoering. Eventueel passen we het advies aan, zodat het beter bij uw leefstijl past. Zo werken we aan het creëren van een voedingspatroon dat uw leven optimaal maakt.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit betekent dat alles dat we bespreken tijdens de consulten, strikt vertrouwelijk is. De verwijzer en/of huisarts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het eind van de behandeling. Mocht u dat niet prettig vinden, dan doe ik dat uiteraard niet.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Indien u toch een klacht heeft, dan kunt u deze altijd met me bespreken. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u de klacht indienen bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn:


Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KPC)
Amsterdamsestraatweg 16
3812 RS Amersfoort
Tel.nr. 033-4216100
www.paramedisch.org

werkwijze dietist